ทดลองเรียน สร้าง application โดย python

ขั้นตอนการขอทดลองเรียน

  1. ส่ง email to rachata@bcchon.com เพื่อลงชื่อขอทดลองเรียน
  2. กำหนดวันตามนัดหมาย และ รับ link google meet และ  เตรียนเรียน เช่น https://meet.google.com/zbw-aiwn-iwm
  3. เวลาที่ทดลองเรียน จ – ศ 10.30 – 11.30 , เสาร์-อาทิตย์ 15.00-16.30