BCC Typing Tutor welcomepage

BCC Typing Tutor V1.6.0.3


BCC Typing tutor (โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดแบบสำผัส ภาษาไทย และอังกฤษ) : สำหรับโปรแกรม BCCTT นี้เป็นโปรแกรมที่ฝึกการพิมพ์ดีดที่นิยมมาช้านาน ได้มีการพัฒนาจากรุ่น DOS  ,Win95 ,XP จนปัจจุบัน เป็นรุ่นที่สามารถรันบน Windows 7 และ 8 ได้ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกพิมพ์ดีดแบบไม่ต้องมองแป้นพิมพ์ ตอนนี้ออกมาให้ใช้กันในเวอร์ชั่น 1.5 แล้วมีทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ พร้อมแบบเรียนและฝึกหัดกว่า 25 แบบ มีการบันทึกสถิติที่ทำได้ไว้ทุกครั้ง ทั้งยังแก้ไขแบบเรียนได้อีกด้วย คนส่วนใหญ่ที่ใช้โปรแกรมนี้แล้วยืนยันผลจากการฝึกกว่าร้อยละ 90 บอกว่าได้ผล และใช้งานได้ง่ายมากๆ มีสีสันสดใส เข้าใจง่าย


ขั้นตอนการใส่ unlocked key
  • ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย
  • ส่ง ID มาที่ rachata@bcchon.com
  • รอรับ Unlocked Code ทางอีเมล์
  • ดูการติดตั้งที่ http://bcchon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=1

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม BCC Typing tutor)

  • ระบบการรันเป็นแบบ 32Bit และ 64Bit ไม่ต้องรับผ่าน Emulator
  • ใช้ได้กับ XP ,Win7,Win8 , win10 ,win11 ทั้ง 32bit และ 64bit
  • มีระบบสมาชิก (Login)   สามารถให้ฝึกพิมพ์ และบันทึกความเร็วการพิมพ์แยกหลายผู้ใช้ (Multi User)
  • มีสรุปความเร็วในแต่ละบทแบบกราฟแท่ง 3 มิติ
  • เมื่อผู้ฝึกพิมพ์ พิมพ์จนครบบทแล้ว สามารถพิมพ์ใบประกาศ เพื่อรับรองความเร็วในการพิมพ์ได้ เพื่อใช้ในการสมัครงานและเป็นเอกสารอ้างอิงได้
  • สามารถ Upgrade โปรแกรมผ่านทาง online ได้

Note : สำหรับในส่วนของ โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อนเป็นจำนวน 2 บทเรียนจาก 25 บท หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ ต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 490บาท ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : rachata@bcchon.com , ทาง line (ได้ทันทีเลย)  Line ID : bcchon_official

 
——————————————————————————————————————————————————–

 – How to install register key to BCCTT and unlocked ?

1. Open BCCTT and press F1 or use mouse Click F1BuyNow to transfer money 15 USD

to my paypal account

2. Click click Send My ID to rachata@bcchon.com button if you computer use ms-outlook client e-mail

3. if no have outlook software your can click   Copy ID to clipboard and open hotmail , g-mail ,etc

and Ctrl + C to your mail message

4. wait unlocked key from rachata@bcchon.com

UnregisterSoftware

My ID

How to Unlock BCCTT

—————————————————————————————————————————————-

–  How to Add User and start learn typing ?

1. Login in Admin and type password is 1234 (default password)

2. on system tray BCCTT -> Click BCCTT icon -> Admin User

3. Create User and enter ID  and own password and preess ok to exit

4. go to Login/Lout and login as new user

5. Start lean typing as new user BCCTT will create new data base to your computer

– How to get My ID ?

simple 2 ways

1. on BCCTT system tray Click BCCTT icon ->  My ID is ?

2. Press F1 BuyNow -> View My ID ?

– How to remove register key from computer ?

1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Remove Unlock key

– How to check new version of bcc typing tutor ?

1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Check new version

– How to update BCCTT Software ?

1. UnInstall BCCTT first and download lasted version from my website

(Start -> Program File -> BCC Typing Tutor ->  BCC Typing Tutor UnInstall) and click next untill to  finish

2. Re install BCCTT again

–  How to Login and Logout and uses multi user ?

1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Login/Logout

2. Select use What ‘s your want to login and enter password

3. Start at new user

–  How to print certificate ?

1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Print Certificate

2. Select Printer

3. Click Print

– How to unInstall bcctt from computer ?

1. UnInstall BCCTT first and download lasted version from my website

(Start -> Program File -> BCC Typing Tutor ->  BCC Typing Tutor UnInstall) and click next untill to  finish

——————————————————————————————————————–

1. Transfer Money to rachata.rath@hotmail.com 15.-USD

โอนเงินไปที่ paypal จำนวนเงิน 15 USD หรือ ประมาณ 490.- คิดอัตราเลกเปลี่ยนที่ 32 บาท ต่อ 1 USD

                      <===== Click Here!

ถ้าต้องการโอนเงิน ในประเทศไทย สามารถโอนได้ที่

โอนเงิน จำนวน 490.- มาที่
เลขที่บัญชี 291-2-60177-8
ชื่อ รชต รัตนวสวัต โดย รร.ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี  ธ.กสิกรไทย สาขา พัทยากลาง

2.Send ID and Slip payment to rachata@bcchon.com

ส่ง ID และ สำเนาการโอนเงินมาที่ rachata@bcchon.com

3.wait Unlocked Code from your email

รอรหัส Unlocked ทาง Email ที่คุณส่งมา

Please Click Buy Now to Order and get Unlocked Code