การโหลดโปรแกรมจาก python.org

  1. ไปที่เวบ https://www.python.org/downloads/
  2. เลือกรุ่นล่าสุด
  3. ทำการติดตั้ง จนจบขั้นตอน