BCC Typing tutor

฿510.00

ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม

 1. กด Add to Cart เพื่อเลือกจำนวนที่ต้องการ
 2. กด View cart เพื่อดูรายการสินค้าที่สั่งถูกต้องไหม ?
 3. เมื่อสั่งครบแล้ว ให้กด Proceed to checkout เพื่อไปขั้นตอนการชำระเงิน
 4. ใส่รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ในแบบ ที่มี * สีแดงให้ครบ
 5. เลือกการชำระเงิน ให้เลือก Credit / Debit Card (Visa master card)
 6. กด place order
 7. เมื่อชำระเงินแล้ว โปรแกรมจะทำการใส่ Unlock code ให้โดยอัตโนมัต
 8. วิธีตรวจสอบว่าได้คีย์ unlock code มาแล้ว ให้กดที่ View My ID ?
 9. เพื่อให้ระบบทำงานครบทุกระบบ ให้ปิดเปิดโปรแกรมใหม่ หนึ่งครับ 😀
 10. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
 11. กรณีการเรียน online ถ้าลูกค้ายกเลิกการเรียนต้องแจ้งล่วงหน้า  7 วัน ก่อนวันเรียน
 12. การคืนเงินสำหรับการเรียน online จ่ายคืนตามจริงโดยหักจาก ชัวโมงที่เรียนไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Omise)

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้านค้าจัดเก็บ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์) ทางโอมิเซะไม่อนุญาตให้ร้านค้าเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า
 2. การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทางโรงเรียนใช้เพื่อการติดต่อสือสารกับ นร. เท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ 1 ปี
 4. กรณีลูกค้าต้องการให้ลบรายชื่อออกจากระบบสามารถแจ้งโดยตรงที่ rachata@bcchon.com
 5. โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลลูกค้า และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือองค์กรอื่น

Description