ประวัตโรงเรียน

rachata@bcchon.com

TEL 0-98251-9394, 0-65146-2495 or 0-3828-7548

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

ผู้นำศูนย์อบรมแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี

112/211 หมู่ 1 ซอยสวนหลวงคอนโด ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2536:ก่อตั้งโรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 380 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
 พ.ศ. 2537 :เปิดบริษัท นูมีก้าเทคโนโลยี ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ครบวงจร
 พ.ศ. 2537 :ออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Powerchief  ใช้สำหรับมอเตอร์ สามารถประหยัดพลังงานได้ 5 – 37 %
 พ.ศ. 2544 :ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 2 ปีซ้อน Powerchief Single Phase and Tree Phase
 พ.ศ. 2548 : ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ ตึกน้ำ ตั้งอยู่ 53/131 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000      (ตึกน้ำ)                  
    ดำเนินธุรกิจ จนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนคอมพิวเตอร์                  
    ดำเนินการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Powerchief

  พ.ศ.2552 -ปัจจุบัน

 ที่อยู่ปัจจุบัน ย้ายมาอยู่ที่ 112/211 ซอยสวนหลวงคอนโด ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 

 ดำเนินงานโดย คุณรชต รัตนวสุวัต
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

รายชื่อลูกค้า

 ประเภทบริการ 

 Thai Soft Co.,ltd. :   พัฒนาระบบจัดการภาษาไทยภายใต้ Windows Ex. TSMW (Multimedia System)
  :   ทำโปรแกรมติดตั้งระบบของ Sound Card (Sound Blaster)  Version ภาษาไทย
  :   Training  การเขียนโปรแกรม Delphi Client/Sever  การพัฒนาฐานข้อมูล ภายใต้ระบบ Network
 บจก. ซีเอ็มเอสโกเอ็นเนอร์ยีเซอร์วิส :   วางระบบ  Windows NT/Lotus Notes
 ไทยออยล์ :   Training Intro/Windows/ Ms. Excel for Windows
 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย :   Training Intro/Windows/ Ms. Excel for Windows
 บจก. แพน เอเซีย ฟุตแวร์ :   Training Delphi for Windows
 บจก. สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม :   Training Lotus Note for User / Ms. Powerpoint for Windows
 บจก. ทีไอพีเอส :   วางระบบ Lotus Notes / Training Lotus Note for User
 บจก. บี อี คอนโทรล :   Training Internet Gateway
 ศูนย์โทรคมนาคมเศรษฐกิจเฉพาะ  (ภาคตะวันออก) :   Training Ms. Office / Internet Beginner / Internet Web Page Design
 สถานีคมนาคมภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม (ศรีราชา) :   Training Ms. Office ทั้งหมด / Internet Beginner
 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ ชลี 3-ศรีราชา) :   Training Ms. Office ทั้งหมด / Internet Beginner
 โรงแรมบางแสนบีช รีสอร์ท :   Training Ms. Office ทั้งหมด
 โรงแรมบางแสนวิลล่า :   Training Ms. Office ทั้งหมด
 โรงแรม เอส. เอส. บางแสนบีช :   Training Ms. Office ทั้งหมด
 บจก.  เอ็มเคซี ดีเวลลอปเมนท์ :   Training Ms. Office ทั้งหมด
 บจก.  โรงโม่หินชลลดา :   Training Ms. Office ทั้งหมด
 บจก.  นวโลหะบางประกง :   Training Ms. Word / Excel for Windows
 การไฟฟ้าบางปะกง :   Training Internet Simulator
 บจก.  ซีเอ็ม เอสโก้ :   วางระบบ Network / Netware, Windows NT /วางระบบ Lotus Notes/ Internet
 บจก.  อมตะเอ็กโก้ เพาเวอร์ :   วางระบบ  Network, Internet
  
 พ.ศ 2548-2556 

 รายชื่อลูกค้า

 ประเภทบริการ

 บจก.  ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) :   Training AutoCAD 2004
 บจก. ไทรอัมม์ มอร์เตอร์ไซเคิลล์ (ประเทศไทย) :   Training Ms. Visual Basic 6.0
 บจก. กิทส์ เอ็ม เอฟ จี :   ดูแลระบบ Router และ Internet
 บจก. ออโตลิฟ (ประเทศไทย) :   Training Ms. Access
 บจก. วราไมโครเซอร์คิท :   ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 หจก. ทัศนาชลบุรี     :   ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ Internet  :   ออกแบบและผลิตเวบไซต์
 บจก. ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) :   Training Ms. PowerPoint 2003
 บจก. วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิสเทม จำกัด :   Training Ms. Word  Basic /Advanced
  :   Training Ms. Excel   Basic /Advanced
  :   Training Ms. PowerPoint  Basic /Advanced
 บจก. เสริมทรัพย์ ออโต้ แอนด์ ซัพพลาย :   ออกแบบและผลิตเว็บไซต์ www.sermsup.co.th
  บริษัท  Hansol Technics(Thailand) :  Training Ms- Excel 2010  30 คน
  : MS- PowerPoint 30คน    www.hansol.co.th
 บริษัท maxim integrated products (thailand) :  MS-Advance Excel 2010
 บริษัท TOSEI Thailand CO.,LTD

 : MS-Excel 2010 and  MS-Advance Excel 2010 

ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม

 1. กด Add to Cart เพื่อเลือกจำนวนที่ต้องการ
 2. กด View cart เพื่อดูรายการสินค้าที่สั่งถูกต้องไหม ?
 3. เมื่อสั่งครบแล้ว ให้กด Proceed to checkout เพื่อไปขั้นตอนการชำระเงิน
 4. ใส่รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ในแบบ ที่มี * สีแดงให้ครบ
 5. เลือกการชำระเงิน ให้เลือก Credit / Debit Card (Visa master card)
 6. กด place order
 7. เมื่อชำระเงินแล้ว โปรแกรมจะทำการใส่ Unlock code ให้โดยอัตโนมัต
 8. วิธีตรวจสอบว่าได้คีย์ unlock code มาแล้ว ให้กดที่ View My ID ?
 9. เพื่อให้ระบบทำงานครบทุกระบบ ให้ปิดเปิดโปรแกรมใหม่ หนึ่งครับ 😀
 10. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
 11. กรณีการเรียน online ถ้าลูกค้ายกเลิกการเรียนต้องแจ้งล่วงหน้า  7 วัน ก่อนวันเรียน
 12. การคืนเงินสำหรับการเรียน online จ่ายคืนตามจริงโดยหักจาก ชัวโมงที่เรียนไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Omise)

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้านค้าจัดเก็บ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์) ทางโอมิเซะไม่อนุญาตให้ร้านค้าเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า
 2. การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทางโรงเรียนใช้เพื่อการติดต่อสือสารกับ นร. เท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ 1 ปี
 4. กรณีลูกค้าต้องการให้ลบรายชื่อออกจากระบบสามารถแจ้งโดยตรงที่ rachata@bcchon.com
 5. โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลลูกค้า และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือองค์กรอื่น