Autoit Programming

Autoit Programming
Autoit Programming

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Autoit  เป็นการเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษา Basic เพื่อใช้เขียนโปรแกรม ให้สารทรถรันบนระบบประฏิบัติการวินโดว์ได้ง่านและรวดเร็วในการเขียน ซึ่งโดยโคงสร้างภาษาแล้วใช้ ภาษา Basic เป็นหลัก และการทำงานเนื่องจาก Autoit มี Lib มากมาย และมี ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการจัดการ Messages ของวินโดว์ ด้วยความสามารถนี้ Autoit จึงมีความารถสามารถเหมือน กับ Visual C for windows และ Basic รวมกัน

ส่งที่ได้รับจากการเรียน

ผู้จบหลักสูตรมีความเข้าใจ และหลักการทำงานของภาษา Autoit  และสามารถนำ Code ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในหน่วยงานได้ ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 4 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

x,xxx บาท (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 275-1-02274-6

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี หรือ The Business Computer Centre Chonburi

 

เนื้อหาหลักสูตร                                                                        12 ชม. เรียนครั้งละ 3 ชม.

วันที่ 1. –         เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม Autoit

–         เรียนรู้การติดตั้ง Notepad++

–         การเขียน Code แบบง่าย

–         การใช้ตัวแปร และ ความแตกต่างของตัวแปลต่างๆ

–         สร้าง Application แบบง่าย

วันที่ 2. –         Values in Depth

–         Arrays of Variables

–         Constants

–         Macros

–         Functions

–         Example function calls

วันที่ 3. –          Operators

–         Branching

–         Loops

วันที่ 4. –         The Graphical User Interface (GUI)

–         Koda

–         User Defined Functions (UDF)

–         String Manipulation

–         Create Application