สอนสร้าง application for windows โดยใช้ python

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้สอนการใช้ python ในการสร้าง application สำหรับ windows สอนตั้งแต่การเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐาน โครงสร้างภาษา และ การเขียน application บน widnows เช่น การเขียนโปรแกรมแบบ multitasking multi process เรียนไปจนถึงการ pack โปรแกรมเป็น EXE และ สร้างโปรแกรม install เพื่อใช้ในการลงโปรแกรม ในการสอนจะเอา source code ตัวจริงที่ อ.รชต ใช้ในการเขียนแจกให้โหลดกัน เช่นโปรแกรม Adsblock youtube

หลังจากเรียนจบแล้วสามารถสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรได้
การได้ใบประกาศนียบัตรนั้น นร.ต้องสอบผ่านเท่านั้น

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สอน Download ได้ที่นี่ครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน

 1. Python Download from phython.org
 2. PyCharm Editor tools from 

 3. Notebook
 4. โปรแกรม MS-team หรือ zoom

ครั้งที่1

เตรียมความพร้อมเครื่องมือในการเรียน

 1. โหลดและติดตั้งโปรแกรม python interpeater
 2. โหลด และ ติดตั้ง pyCharm
 3. ปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ครั้งที่ 2

 1. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย print (‘Hi, How r u ?’)
 2. โครงสร้างภาษา การเขียน บน widows โดยใช้ tkinter
 3. สร้าง app อย่างง่าย
 4. การใช้ Event สำหรับ windows เช่นการดักคีย์ การดักการใช้ mouse
 5. ออกแบบ GUI ให้กับ application (menu ,view ,about us)

ครั้งที่ 3

การเขียน python 

 1. operator
 2. loop
 3. function และการส่งค่า
 4. การดักการใช้ Keyboard (hook) เพื่อทำ multitasking

ครั้งที่ 4

แนวคิดการออกแบบโปรแกรม (Algorithm)

เริ่มสร้างโปรแกรม + เขียน code

ครั้งที่ 5

การ compile เป็น EXE และการ pack application

 • การสร้างชื่อผู้เขียน และระบบ copyright เพื่อบันทึกไว้ใน file exe
 • การสร้างโปรแกรมสำหรับติดตั้ง
 • การสร้าง module สำหรับ paypal และระบบตัดผ่านบัตรเคดิต
 • upload โปรแกรมขึ้น internet และ ให้คนอื่นสามารถ download ไปใช้งาน
 • การสอบจบ จะวัดจากการสร้าง application ที่พร้อมใช้งานได้จริง