แจกโปรแกรมจับเวลา Rubik 3×3 พร้อมสูตร roux

โปรแกรมจับเวลา 3×3 แบบ A5 จับ 5 ครั้งและหาค่าที่ดีที่สุด

วิธีการติดตั้ง

1.โหลดโปรแกรมตามลิงค์

2.รับโปรแกรม RubikTimeCounterSetup.exe แล้ว  next จนเสร็จ

3.โปรแกรมจะอยู่ที่ C:\RubikTimeCounter

4.รันโปรแกรมได้ที่ Desktop -> RubikTimer32Bit หรือ RubikTimer64Bit

ลองใช้ดูครับ

Download RubikTimeCounter 1.5MB