Bcc Info
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิชาที่เปิดสอน
โหลดโปรแกรม
เช็ค อีเมล์
รับสมัครงาน
เกี่ยวกับโรงเรียน
BCC telephobe
Bloggang
คอมพิวเตอร์
 
Microsoft Word
Microsoft Word 2003

 ภาพรวมของหลักสูตร   

 Microsoft Word 2003 โปรแกรมล่าสุดสำหรับสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ  เช่น รายงาน, จดหมาย, ใบปะหน้าแฟกซ์, การจัดทำคู่มือ และการทำหนังสือ นอกจากนี้ Word ยังสามารถสร้างตารางที่สลับซับซ้อน ใช้กราฟและผังองค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Word 2003 , ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม, การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร, การสร้างตาราง, การสร้างกราฟ, การทำจดหมายเวียน และการเชื่อมโยงงานกับอินเตอร์เน็ต   


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ผู้ที่จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม  Microsoft Word 2003 
    และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารในชีวิตประจำวันได้
2. ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไป แล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้
    ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
3. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ  


จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 4 ครั้ง                            ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

x,xxx บาท (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)


การชำระเงิน  

1. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา หนองมน ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
2. เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455)
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
หรือ The Business Computer Centre Chonburi

** กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน  7 วัน


รายละเอียดหลักสูตร 

** ทางโรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

 ครั้งที่ 1

  • ความรู้เบื้องต้นของการใช้งานกับโปรแกรมสำหรับวินโดว์
  • ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม WORD FOR WINDOWS
  • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอการทำงาน
  • การใช้แป้นพิมพ์ และเทคนิคการใช้ Mouse ในโปรแกรม
  • การป้อนข้อมูล / การเคลื่อนย้าย – คัดลอกข้อมูล  /
  • การลบ – แทรกข้อมูล
  • การบันทึกข้อมูล / การเปิด - ปิดเอกสาร

 ครั้งที่ 2
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
  - การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
  - การตั้งระยะของข้อมูลในเอกสาร
  - การตั้งระยะย่อหน้า / ย่อหน้าเยื้อง
  - การจัดวางหัวกระดาษท้ายกระดาษ
  - การจัดวางข้อความในเอกสาร
  - การจัดวางเอกสารแบบคอลัมน์
 • การตกแต่งเอกสาร
  - การกำหนดรูปแบบตัวอักษร / ตัวอักษรแรกปล่อย
  - การตกแต่งเอกสารด้วยสัญลักษณ์ และเครื่องหมายหน้าหัวข้อ
  - การตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพ และการแก้ไข
  - การตกแต่งเอกสารด้วยอักษรศิลป์ และการแก้ไข   

 ครั้งที่ 3
  • การตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ / การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
  • การแก้ไขคำและข้อความแบบอัตโนมัติ / การตรวจคำสะกด / การค้นหาและแทนที่คำ
  • การค้นหาแฟ้มข้อมูล
  • การสร้างตาราง
   - การแทรก – ลบตาราง
   - การกำหนดขนาดของตาราง
   - การตกแต่งเส้นขอบให้ตาราง
   - การรวมช่องตาราง และการกำหนดหัวเรื่อง
   - การคำนวณในตาราง และการจัดเรียงข้อมูล

 ครั้งที่ 4
  • การเขียนสูตรทางคณิตศาสตร์
  • การสร้างกราฟด้วยโปรแกรม Word
  • การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
  • การจ่าหน้าซองเอกสารและป้ายผนึก
  • การทำงานด้วยมาโคร
  • สอบปิดคอร์ส

< ก่อนหน้า
 
Advertisement

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย
Mambo LaiThai base on MamLang