Bcc Info
 

Welcome to BCC Typing Tutor V1.5.9

BCC Typing tutor (โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดแบบสำผัส ภาษาไทย และอังกฤษ) : สำหรับโปรแกรม BCCTT นี้เป็นโปรแกรมที่ฝึกการพิมพ์ดีดที่นิยมมาช้านาน ได้มีการพัฒนาจากรุ่น DOS  ,Win95 ,XP จนปัจจุบัน เป็นรุ่นที่สามารถรันบน Windows 7 และ 8 ได้ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกพิมพ์ดีดแบบไม่ต้องมองแป้นพิมพ์ ตอนนี้ออกมาให้ใช้กันในเวอร์ชั่น 1.5 แล้วมีทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ พร้อมแบบเรียนและฝึกหัดกว่า 25 แบบ มีการบันทึกสถิติที่ทำได้ไว้ทุกครั้ง ทั้งยังแก้ไขแบบเรียนได้อีกด้วย คนส่วนใหญ่ที่ใช้โปรแกรมนี้แล้วยืนยันผลจากการฝึกกว่าร้อยละ 90 บอกว่าได้ผล และใช้งานได้ง่ายมากๆ มีสีสันสดใส เข้าใจง่าย


ขั้นตอนการใส่ unlocked key
  • ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย
  • ส่ง ID มาที่
  • รอรับ Unlocked Code ทางอีเมล์
  • ดูการติดตั้งที่ http://bcchon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=1

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม BCC Typing tutor)

  • ระบบการรันเป็นแบบ 32Bit และ 64Bit ไม่ต้องรับผ่าน Emulator
  • ใช้ได้กับ XP ,Win7,Win8 ทั้ง 32bit และ 64bit
  • มีระบบสมาชิก (Login)   สามารถให้ฝึกพิมพ์ และบันทึกความเร็วการพิมพ์แยกหลายผู้ใช้ (Multi User)
  • มีสรุปความเร็วในแต่ละบทแบบกราฟแท่ง 3 มิติ
  • เมื่อผู้ฝึกพิมพ์ พิมพ์จนครบบทแล้ว สามารถพิมพ์ใบประกาศ เพื่อรับรองความเร็วในการพิมพ์ได้ เพื่อใช้ในการสมัครงานและเป็นเอกสารอ้างอิงได้
  • สามารถ Upgrade โปรแกรมผ่านทาง online ได้

Note : สำหรับในส่วนของ โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อนเป็นจำนวน 2 บทเรียนจาก 25 บท หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ ต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 490บาท ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : , ทางโทรศัพท์ (Mobile) : 081-945-9785  ,03-828-7548 ได้ทันทีเลย

 


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - How to install register key to BCCTT and unlocked ?

        1. Open BCCTT and press F1 or use mouse Click F1BuyNow to transfer money 15 USD

             to my paypal account

        2. Click click Send My ID to button if you computer use ms-outlook client e-mail

        3. if no have outlook software your can click   Copy ID to clipboard and open hotmail , g-mail ,etc

             and Ctrl + C to your mail message

        4. wait unlocked key from

 UnregisterSoftware

 My ID

How to Unlock BCCTT

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  How to Add User and start learn typing ?

      1. Login in Admin and type password is 1234 (default password)

      2. on system tray BCCTT -> Click BCCTT icon -> Admin User

      3. Create User and enter ID  and own password and preess ok to exit

      4. go to Login/Lout and login as new user

      5. Start lean typing as new user BCCTT will create new data base to your computer

- How to get My ID ?

    simple 2 ways

        1. on BCCTT system tray Click BCCTT icon ->  My ID is ?

        2. Press F1 BuyNow -> View My ID ?

- How to remove register key from computer ?

        1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Remove Unlock key

- How to check new version of bcc typing tutor ?

       1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Check new version

- How to update BCCTT Software ?

     1. UnInstall BCCTT first and download lasted version from my website

         (Start -> Program File -> BCC Typing Tutor ->  BCC Typing Tutor UnInstall) and click next untill to  finish

     2. Re install BCCTT again

 

 

-  How to Login and Logout and uses multi user ?

      1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Login/Logout

      2. Select use What 's your want to login and enter password

      3. Start at new user

-  How to print certificate ?

    1. On BCCTT system Tray Click BCCTT icon -> Print Certificate

     2. Select Printer

     3. Click Print 

- How to unInstall bcctt from computer ?

    1. UnInstall BCCTT first and download lasted version from my website

         (Start -> Program File -> BCC Typing Tutor ->  BCC Typing Tutor UnInstall) and click next untill to  finish

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Transfer Money to 15.-USD

    โอนเงินไปที่ paypal จำนวนเงิน 15 USD หรือ ประมาณ 490.- คิดอัตราเลกเปลี่ยนที่ 32 บาท ต่อ 1 USD

                      <===== Click Here!

      ถ้าต้องการโอนเงิน ในประเทศไทย สามารถโอนได้ที่

     โอนเงิน จำนวน 490.- มาที่
     เลขที่บัญชี 291-2-60177-8
     ชื่อ รชต รัตนวสวัต โดย รร.ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี  ธ.กสิกรไทย สาขา พัทยากลาง

2.Send ID and Slip payment to

     ส่ง ID และ สำเนาการโอนเงินมาที่

3.wait Unlocked Code from your email

     รอรหัส Unlocked ทาง Email ที่คุณส่งมา

Please Click Buy Now to Order and get Unlocked Code

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 31 January 2017 )
 
Advertisement

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย
Mambo LaiThai base on MamLang