ทดสอบ BCCTT กับ Google chromedriver v100

Font สำหรับหน่วยงานราชการและทำวิทยานิพนธ์ (ฟอนต์ไทยสารบัญ)

มีนักเรียนสอบถามมา font ที่ใช้ในระบบราชการ และทำ วิทยานิพนธ์  ใช้อะไร

คำตอบคือ ใช้ ฟอนต์ไทยสารบัญ ให้โหลดได้เลย

วิธีติดตั้ง

  1. โหลด THsarabunFont.zip (file size 406kb)
  2. unzip ไว้ที่ folder THSarabunFont
  3. Double click ที่ folder
  4. select all file
  5. right-click เลือก Install

หลังจากติดตั้งแล้ว font จะถูกติดตั้งไปที่ c:\windows\fonts

ขั้นตอนโดยละเอียด

หลักสูตรใหม่ 2021

ปีนี้โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี ขอเสนอหลักสูตรใหม่ดังต่อไปนี้

เบื่อโฆษณาบน Youtube โปรแกรมนี้ช่วยได้เชิญโหลดแจกฟรี

ชื่อโปรแกรม AdsBlock youtube V1.0

“คุณเจอปัญหาแบบนี้ไหม ดู youtube เดี๋ยวก็มีโฆษณา เดี๋ยวก็มีอีก โอ้ยเบื่อที่จะกดปิดโฆษณา และไม่สมัครแบบเสียตังค์” ถ้าคุณเจอเหมือนกัน ขอแนะนำโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ โปรแกรมจะทำหน้าที่ click ปิดโฆษณาโดยอัตโนมัต ไม่ต้องปิดเอง 1.การติดตั้งโปรแกรม

1.1 โหลดโปรแกรมได้ที่ Download Now

1.2 รันโปรแกรม และติดตั้งไปที่ c:\Adsblockyoutube

1.3 โปรแกรมจะอยู่ที่ Desktop และ start -> Adsblockyoutube

2.การใช้งาน

2.1 เพิ่ม image สำหรับตรวจจับ ctrl + shift + alt + a

2.2 enable / disable = Ctrl + shift +alt + e

3.การบริจากเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเมอร์

ไปที่ about -> about us -> donate

4. ดู log สำหรับการตรวจจับ Ads โฆษณา

4.1 ไปที่ View -> View log

4.2 โปรแกรมจะทำการตรวจจับโฆษณา และ save event ไว้ ดูได้ filezise 1Mbyte วนทับ

5.การยกเลิกโปรแกรม

5.1 Right-click ที่ไอคอน AdsBlockyoutube -> uninstall และ next ตามขั้นตอน

ดู clicp สาธิตที่ youtube [apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”template_34″ ]